اطلاعیه 9-تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله (خرداد 1400)
1399/12/10

با توجه به شرایط حال حاضر کرونا و قرنطینه و همچنین تقاضای تعداد زیادی از نویسندگان و پژوهشگران جهت تکمیل و ارسال مقاله به داوری ، کنفرانس طبق تصمیم شورای سیاستگزاری به تاریخ زیر تمدید گردید.

تاریخ برگزاری همایش :   26 خرداد ماه  1400

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :    10 خرداد ماه  1400

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :    13 خرداد ماه  1400